Tysk Jaktterrier
 
 
 

 

Ta kontakt på 95824591 om du er interessert, eller mail hans@jaktterrier.no